KFI’s Årsrapport 2017

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2017                                                                                                                                          14. maj 2018

 

Historisk høje uddelinger fra KFI

En kvart mia. til købmændene

De seneste tre år har KFI Erhvervsdrivende Fond uddelt en kvart mia. kr. til de danske købmænd, og det kommende år er der afsat 150 mio. kr. – det hidtil største beløb, siden KFI’s bestyrelse i 2014 traf beslutning om uddelinger. Dermed lever KFI op til målsætningen om at dele så mange penge som muligt ud til købmændene.

75 % af uddelingerne blev givet som direkte støtte til individuelle købmænd i forbindelse med modernisering, ombygning eller finansiering for at skabe et sundt grundlag for driften af butikken. De resterende penge blev uddelt til aktiviteter, der gavner den frie købmandssektor bredt, fx IT, dankortterminaler eller uddannelse.

Det rekordhøje beløb, der er afsat det kommende uddelingsår, skal ses i lyset af, at KFI leverede et meget positivt resultat på den primære drift. Det endte på 238 mio. kr. – en stigning på 16% i forhold til året før. I 2016 var resultatet 205 mio. kr., hvilket ligeledes var historisk højt.

Omsætning steg 9%

Den samlede omsætning steg 9% og udgjorde 426 mio. kr. Den positive udvikling skyldes blandt andet flere kunder med øgede aktiviteter indenfor ejendomme og finansiering samt helårseffekter fra tidligere års investeringer i ejendomme.

Resultatet blev 71 mio. kr. før skat og 14 mio. kr. efter skat. Regnskabet er som i 2016 påvirket af det negative resultat i Dagrofa-koncernen. KFI’s andel af underskuddet i Dagrofa-koncernen udgjorde 251 mio. kr. i 2017, hvilket er som forventet.

I 2017 investerede KFI 186 mio. kr. i ejendomme, fordelt på 77 mio. kr. til køb af ejendomme og 109 mio. kr. til nybyggerier, udvidelser, indretning og modernisering af eksisterende ejendomme. KFI ejer ejendomme til en samlet værdi af godt 4,25 mia. kr., og det direkte afkast på ejendomsporteføljen var 6,6% inklusiv værdiregulering på 51 mio. kr.

Øget aktivitet i forhold til købmændene

2017 bød på øget aktivitet i forhold til købmændene – både eksisterende og potentielle kunder. KFI inviterede til tre regionale købmandsmøder med mulighed for direkte dialog og lejlighed til at fortælle om de services og produkter, KFI kan tilbyde i form af konkurrencedygtig finansiering, lejemål og uddelinger. Købmændenes tilbagemeldinger var meget positive, blandt andet i relation til opfattelsen af KFI og lysten til at deltage i fremtidige møder i KFI-regi. Møderækken gentages i 2018.

Uafhængige konsulenter analyserede kunder og andre interessenters opfattelse af KFI. Formålet var at afdække oplevelsen af KFI´s aktuelle status. Deltagerne kvitterede for KFI´s arbejde og gode resultater i forhold til at strukturere og konsolidere organisationen og kom i øvrigt med gode og konstruktive indspil, som KFI arbejder videre med i en igangværende strategiproces, der skal munde ud i Strategi 2021.

Forventninger til 2018

KFI forventer forsat vækst i forretningen det kommende år. Resultatet af den primære drift forventes at være højere end i 2017, mens resultatet før skat forventes væsentligt forøget på grund af resultatudviklingen i Dagrofa-koncernen. Det vil styrke KFI’s fremtidige uddelingsevne.

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg: + 45 41 99 33 30
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77

 

Du kan læse hele årsrapporten her: KFI Erhvervsdrivende Fond årsrapport 2017

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Ejendomme

Ny REMA i Herlev præsenteret

Torsdag den 29. februar var der rejsegilde for den nye REMA 1000 butik i Hjortespringcentret, Dildhaven i Herlev.

KFI er i gang med en større ...

Læs mere
Klima & Miljø

Sunde købmænd

Købmænd er gode til at tænke på kunderne og deres behov. I en travl hverdag kniber det til gengæld nogle gange med at huske på ...

Læs mere
Ejendomme

Ny ejendom fuldt udlejet

Fra den 2. april 2024 bliver der travlt i opgangene i KFI’s nyopførte ejendom ud til Toftegaards Plads i Valby. Samtlige 77 lejligheder er lejet ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd