KFI’s Årsrapport 2018

KFI Erhvervsdrivende Fond, Årsrapport 2018                                                                                                                                          13. maj 2018

KFI endnu tættere på købmændene med ny uddelingsstrategi

Med en ny, offensiv uddelingsstrategi rykker KFI endnu tættere på købmændene.

” Uddelingsstrategien er sideordnet med vores forretningsstrategi. Det er udtryk for, at vi har skabt en solid, økonomisk base i fonden, der gør, at vi kan sætte endnu mere tryk på uddelingerne til købmændene i den frie sektor. Sidste år var der afsat 150 mio. kr. til uddelinger, og det er der også i det kommende år”, siger adm. direktør Jesper Loiborg.

KFI rykkede endnu tættere på købmændene i 2018. Fonden holdt tre regionale købmandsmøder, købmandspanelet var samlet og antallet af kunder steg. Det samme gjorde finansieringsaktivi- teterne i forhold til nye projekter hos købmændene.

De tre regionale købmandsmøder i Aalborg, Middelfart og Roskilde var velbesøgte. Fordelingen mellem eksisterende og potentielle kunder var nogenlunde lige, og tilbagemeldingerne på møderne meget positive. Den tættere kontakt til købmændene afspejlede sig i forretningsområdet finansiering, hvor aktiviteterne inden for lån, leasing og kautioner steg i 2018 i forhold til de foregående år. Gennem de seneste år har KFI fået 81 nye købmænd som kunder.

Købmandspanelet, der fungerer som sparringspartner for KFI om nye tiltag i forhold til købmændene, var samlet og diskuterede blandt andet programmer for energioptimering og skadedyrsbekæmpelse samt ideer til et loyalitetsprogram, der skal gøre det endnu mere attraktivt for købmændene at være kunder hos KFI. Fonden forstærkede samtidig holdet af projektchefer, der rådgiver og sparrer med købmændene, når det gælder nye projekter. De besøgte købmænd over hele landet og er i det hele taget stadigt mere proaktive, når det gælder udvikling af projekter og etablering af nye kundeforhold.

Uddelinger

I uddelingsåret var der afsat en ramme på 150 mio. kr. til købmændene. Det største beløb, siden KFI i 2014 påbegyndte uddelinger. En stor del blev givet i forbindelse med modernisering, ombygning og udvidelse af butikker. Som noget nyt var der afsat et øremærket beløb til screening af udvalgte butikkers forbrug af energi med henblik på at nedsætte dette. Det gavner købmandens økonomi og er samtidig et element i CSR-politikken hos KFI.

Strategi

I 2018 formulerede KFI den fremadrettede strategi, der gælder til og med 2021. Fonden var gennem en tilbundsgående, strategisk proces med fokus på at øge den langsigtede indtjening og dermed uddelingsevnen, samt yderligere professionalisere arbejdet med uddelingerne til glæde for den frie købmand og sektoren som helhed. Strategien går frem mod 2021 og omfatter blandt andet realiseringen af en række ikke strategisk vigtige ejendomme således, at der kan fokuseres på optimering af porteføljen af de strategisk vigtige ejendomme. I tillæg hertil blev en ambitiøsuddelingsstrategi formuleret, da KFI som erhvervsdrivende fond hele tiden stræber efter at maksimere uddelingerne til den frie købmand og sektoren.

Forventninger til 2019

”I 2019 forventes et resultat af den primære drift på niveau med 2018, afhængigt af tempoet for afviklingen af de ikke strategisk vigtige ejendomme, samt arbejdet med udviklingen af potentialet i ejendomsporteføljen. Resultatet før skat forventes øget på grund af resultatudviklingen i Dagrofa- koncernen, hvorfor vi også har en forventning om et fortsat højt uddelingsniveau”, siger CEO Jesper Loiborg.

Nøgletal:

Den samlede omsætning steg og udgjorde 447 mio. kr. (426 mio. kr.). Antallet af ejendomme var nogenlunde stabilt. Alligevel steg indtægterne fra ejendommene fra 361 mio. kr. i 2017 til 373 mio. kr. i 2018 på baggrund af optimering af ejendomsporteføljen. Resultatet af den primære drift var 246 mio. kr. (238 mio. kr.). Det samlede resultat blev 165 mio. kr. (41 mio. kr.) før skat og 118 mio. kr. efter skat. I forlængelse heraf har bestyrelsen besluttet at afsætte 150 mio. kr. i uddelingsramme for det kommende uddelingsår 2019/2020, svarende til beløbet i 2018/2019.

 width= width=

Læs hele årsrapporten her

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Jesper Loiborg: + 45 41 99 33 30

Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Ejendomme

Ny ejendom fuldt udlejet

Fra den 2. april 2024 bliver der travlt i opgangene i KFI’s nyopførte ejendom ud til Toftegaards Plads i Valby. Samtlige 77 lejligheder er lejet ...

Læs mere
Ejendomme

KFI sætter sig på betydelig del af detailhandel i Valby

KFI Erhvervsdrivende Fond har erhvervet 11 erhvervslejemål i stueetagen i en ejendom med adresser på Pakkerivej, Vester Fabriksvej og Vigerslev Allé i Valby. De 11 ...

Læs mere
Klima & Miljø

Millionuddeling til Fødevaresikkerhed

KFI Erhvervsdrivende Fond har bevilget et større millionbeløb i uddeling til den fortsatte drift og udvikling af Riskminder. Støtten vil gøre det muligt for De ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Økologisk Landsforening og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri ApS og Entrepreneurship Denmark. Fmd. Linkfire A/S og The Speedrecruiters Company A/S. Næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Best. medl. Fonden Ungdomsbureauet og Konsolidator A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer.
Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S og Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt formand for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den frie købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den frie købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd