KFI’s Årsrapport 2020

KFI forsatte den positive udvikling i 2020. Årets resultat steg til 294 mio. – en markant forbedring i

forhold til 2019 og det bedste i fondens historie.

Fra 2014 og frem til udgangen af 2020 har KFI uddelt mere end 550 mio. kr. til den frie
købmandssektor. I regnskabsåret 2020 blev der uddelt 146 mio. kr. – det højeste beløb i fondens
historie og en stigning på 27% i forhold til 2019, der ligeledes var rekordår.

”Rekordresultatet er baseret på en effektiv administration, drift og udvikling af vores ejendomme
samt en positiv regulering af værdien af ejendomsporteføljen. Samtidig oplevede vi en positiv
resultatudvikling hos de associerede virksomheder og et positivt afkast fra værdipapirerne.
Resultatet er således skabt i alle dele af virksomhedens forretningsområder og må på den
baggrund anses som særdeles tilfredsstillende”, siger adm. direktør Terje List.

KFI arbejder fortsat på at optimere uddelingsområdet og er stadigt mere proaktive i forhold til
uddelingsmodtagerne. Denne interaktion har øget antallet, kvaliteten og effekten af uddelingerne
betydeligt.

 width=

I 2020 foretog KFI 1.145 enkelt uddelinger, der omfattede mere end 550 købmænd. KFI spiller
dermed en aktiv rolle i forhold til en meget stor del af den potentielle målgruppe af frie købmænd.

Under COVID-19 lagde KFI stor vægt på at understøtte købmændene, deres kunder og de
lokalsamfund, hvor købmandsbutikkerne er placeret. KFI foretog uddelinger, der var med til at gøre
butikkerne til trygge og sikre steder at handle. Blandt andet med uddeling til plexiglas-skærme og
spritdispensere. KFI uddelte ligeledes penge, der skabte muligheden for, at kunder i risikogrupper
kunne bestille varer online og få dem leveret til døren.

Også i 2020 blev en stor del af uddelingerne givet i forbindelse med modernisering, ombygning og
udvidelse af butikker, ligesom uddannelse og videreuddannelse af købmændene var højt
prioriteret

Købmandens lokale forankring

2020 blev samtidig året, hvor KFI for alvor satte fart på understøttelsen af den frie købmands
forankring i lokalområdet. Med to dedikerede programmer, henholdsvis ”Lokale sponsorater” og
”Lokal julepakke”, kunne købmændene ansøge KFI om en uddeling og herefter støtte det lokale
foreningsliv med et sponsorat, eller en julepakke, der sikrede en god, lokal jul. Mere end 200
købmænd benyttede sig af muligheden for yderligere at styrke det lokale tilhørsforhold med hver af
de to pakker.

Flere købmænd anvender KFI

Den proaktive dialog og tilbud om attraktive leje- og finansieringsvilkår medførte, at det lykkedes at
tilknytte endnu flere købmænd som kunder hos KFI. Antallet af købmandsengagementer steg med
15%. KFI ønsker fortsat at være en attraktiv og aktiv samarbejdspartner i forhold til købmændenes
lejemål og finansiering, lige som rådgivning i forhold til nye butiksprojekter, indretning og
optimering af butiksanlæg er vigtige elementer i KFI´s tilbud til købmændene.

Forventninger til 2021

”Det er vanskeligt at vurdere de langsigtede økonomiske konsekvenser af COVID-19, men på
baggrund af de hidtidige erfaringer med pandemiens økonomiske påvirkning, er det KFI´s
opfattelse, at vi også i 2021 vil skabe et solidt økonomisk resultat.

I 2021 vil vi fortsætte vores ”Strategi 2021” med fokus på en robust indtjening og en
uddelingsstrategi, der i størst mulig udstrækning styrker de frie købmand i Danmark, og herunder
drive bæredygtigheds-agendaen i den frie sektor.
Med resultatet og et fortsat solidt kapitalberedskab har KFI igen sikret muligheden for at fastsætte
en rekordstor uddelingsramme for uddelingsåret maj 2021 til maj 2022 på 225 mio. kr.”, siger Terje
List

 width=

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Andet

REMA elever i New York

Hvert år kårer REMA 1000 landets to bedste butikselever, der får en inspirationstur til New York som gave. I år var det Caroline Mathilde Fihl ...

Læs mere
Ejendomme

Lidt vildere natur ved købmanden

Vi vil gerne skabe lidt vildere natur omkring vores ejendomme, så der bliver bedre plads til blomster, planter, bier, insekter og fugle. I et pilotprojekt ...

Læs mere
Ejendomme

KFI køber ejendom i Roskilde

Vi har købt ejendommen Skomagergade 11-15 i centrum af Roskilde. Siden opførelsen i 1968 har der ligget forskellige supermarkeder: HAMI, Strandberg, Favør og SuperBest. Nu ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd