KFI’s Årsrapport 2021

KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI) sætter fart på den grønne omstilling i købmandssektoren.
Tiltaget muliggøres af et ekstraordinært højt resultat i 2021og en kraftigt øget uddelingsramme
på 300 mio. kr.

KFI leverede i 2021 et rekordresultat på 594 mio. kr. før skat. Resultatet var det bedste i fondens
historie.

Resultat skyldes en effektiv drift, en stigning i værdien af fondens ejendomme samt en begyndende
realisering af værdier i ejendomsudviklingsprojekter. Hertil kommer en samlet resultatforbedring hos
associerede selskaber samt et positivt afkast på fondens værdipapirer

”Med resultatet, en god likviditet og fondens i forvejen høje soliditet, har vi sikret en høj
uddelingsevne flere år frem. I vores nye 2024 strategi har vi sat øget fokus på bæredygtighed og
samfundsansvar i forhold til såvel egne aktiviteter som i forhold til at være katalysator på disse
vigtige områder i forhold til købmændene. Vi har derfor i de kommende år allokeret store
millionbeløb til at sikre den grønne omstilling i den selvstændige købmandssektor”, siger adm.
direktør Terje List.

Nøgletal:

 width=

Fra 2014 og frem til udgangen af 2021 uddelte KFI cirka 700 mio. kr. til den frie købmandssektor.
Alene i 2021 foretog KFI 1.088 uddelinger til en samlet værdi af 165 mio. kr. Dermed spillede KFI
igen en aktiv rolle i forhold til en fastholdelse og fortsat udvikling af den selvstændige
købmandssektor.

Uddelinger:

 width=

En stor del af uddelingerne blev i 2021 givet i forbindelse med modernisering, ombygning og
udvidelse af butikker, ligesom uddannelse og videreuddannelse af købmændene og øget
digitalisering af sektoren havde høj prioritet. Herudover blev der uddelt midler til sikring af
købmandens position i lokalområdet ligesom der blev uddelt betydelige midler til ”grønne tiltag”,
herunder på energiområdet.

Ny strategi 2024
I 2021 færdiggjorde KFI en ny treårig strategi, hvor netop bæredygtighed og samfundsansvar er
øgede fokusområder. Og for kort tid siden ansatte KFI sin første CSR-chef.

”Stillingen er nyoprettet. Sammen med det øvrige team skal CSR-chefen sikre, at KFI og
købmændene fremadrettet får en endnu stærkere og tydeligere profil på disse områder og sætte
mål og retning for, hvordan vi driver virksomheden mest ansvarligt. Det gælder både fonden selv,
vedligeholdelsen af vores ejendomme og når vi rådgiver købmændene i forbindelse med
investeringer og aktiviteter i deres butikker”, siger Terje List.

Flere købmænd anvender KFI
Tilfredsheden med og kendskabet til KFI lå i 2021 på et højt niveau. Det lykkedes i 2021 at tilknytte
23 nye købmænd som kunder hos KFI.

Forventningerne til 2022
I en verden fuld af forandringer og med betydelige, geopolitiske usikkerheder er KFI begunstiget af,
at hovedparten af aktiviteterne er eksponeret mod forhold i Danmark. Stigende inflation og renter
samt højere energi- og fødevarepriser vil naturligvis påvirke ejendomsmarkedet, lejere, låntagere
og dermed KFI.

”Trods disse risici vurderer vi, at vores robuste ejendomsportefølje også i 2022 vil sikre et
tilfredsstillende resultat, dog på et lavere niveau end 2021, som var ekstraordinært godt”, siger
Terje List.

Læs hele årsrapporten

Yderligere oplysninger:

Adm. direktør/CEO Terje List: + 45 21 71 24 50
Kommunikationschef Per Sten Nielsen: + 45 21 66 18 77

Flere nyheder fra KFI

 • Alle nyheder
 • Andet
 • Ejendomme
 • Finans
 • Klima & Miljø
 • Uddelinger
Andet

REMA elever i New York

Hvert år kårer REMA 1000 landets to bedste butikselever, der får en inspirationstur til New York som gave. I år var det Caroline Mathilde Fihl ...

Læs mere
Ejendomme

Lidt vildere natur ved købmanden

Vi vil gerne skabe lidt vildere natur omkring vores ejendomme, så der bliver bedre plads til blomster, planter, bier, insekter og fugle. I et pilotprojekt ...

Læs mere
Ejendomme

KFI køber ejendom i Roskilde

Vi har købt ejendommen Skomagergade 11-15 i centrum af Roskilde. Siden opførelsen i 1968 har der ligget forskellige supermarkeder: HAMI, Strandberg, Favør og SuperBest. Nu ...

Læs mere

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

 • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
 • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
 • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
 • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
 • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
 • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
 • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd