Missionen er lykkedes

For to år siden satte KFI Erhvervsdrivende Fond sig det mål, at alle købmænd skal kende KFI og de muligheder, der er for at søge støtte og uddeling til projekter hos fonden. Nu ser missionen ud til at være lykkedes. 92% af de frie købmænd siger, at de kender KFI ”virkelig godt” eller ”rimeligt godt”. Samtidig giver 94% af købmændene udtryk for, at de er meget eller overvejende tilfredse med KFI.

Tallene fremgår af en ny måling, gennemført af analysehuset AIM-create, der har spurgt et repræsentivt udsnit af de frie købmænd om deres kendskab og holdninger. Analysen ligger i forlængelse af tilsvarende analyser fra 2017 og 2019. Siden 2017 er kendskabet til KFI steget fra 51% til de nuværende 92%. Stigningen er endnu mere markant, når det gælder tilfredsheden med KFI. Her er der sket en stigning fra 33% i 2017 til de nuværende 94%.

”Vi er meget glade for den nye måling, som vi har set frem til med spænding. Det eneste problem er, at tilfredsheden nu er så høj, at den næsten kun kan falde. Men vi er naturligvis meget stolte af målingen, som er resultatet af en målrettet indsats hos medarbejderne i KFI, siger Terje List, der er adm. direktør.

Han hæfter sig samtidig ved, at der er sket en markant ændring, når det gælder købmændenes opfattelse af KFI. Tidligere brugte købmændene ord som ”pengetank” og ”kapitalfond”, når de skulle beskrive fonden. Nu fremhæves KFI først og fremmest som en vigtig samarbejdspartner, der har fokus på optimering, udvikling og uddelinger. Samtidig er begreber som: Initiativrige, opsøgende og synlige steget voldsomt, når det gælder købmændenes associationer til fonden.

Den positive holdning til udviklingen i KFI har også afspejlet sig på tre regionale købmandsmøder i henholdsvis Middelfart, Aalborg og Roskilde, som fonden netop har gennemført. Med næsten 160 deltagende købmænd har møderne tangeret rekorden fra 2019, hvor det sidst var muligt at gennemføre dem.

”Møderne med købmændene har været meget positive og med en rigtig god energi. Vi befinder os lige nu i en unik position. Fonden er velpolstret og klar til at imødekomme alle gode idéer og ansøgninger fra købmændene, der samtidig virker optimistiske og glade efter de senere års fremgang”, siger Terje List.