Samtykke – Købmand

Samtykkeerklæring

KFI Erhvervsdrivende Fond, CVR-nr. 61 23 20 28, støtter frie, danske købmand ved at tilbyde dem leje af butikslokaler, finansiering og fondsuddelinger.

Ansøgende købmand ønsker at blive kunde hos KFI og gøre brug af en eller flere af de ydelser, fonden kan tilbyde.

Det er en forudsætning for at blive kunde hos KFI,

at kunden afgiver fulde identifikationsoplysninger ved fremsendelse af kopi af pas eller kørekort samt kopi af det gule sundhedskort;

at kunden afgiver fulde kontaktoplysninger i form af telefonnummer og e-mailadresse;

at kunden samtykker til, at KFI må korrespondere med kunden mundtligt, herunder telefonisk, skriftligt og elektronisk, herunder fx via e-mail;

at kunden afgiver oplysninger om økonomiske forhold, som KFI måtte efterspørge i forbindelse med sagsbehandlingen eller løbende opfølgning på kundeforholdet, herunder administration;

at kunden samtykker til, at KFI kan registrere, opbevare, kommunikere og benytte ovennævnte oplysninger, herunder CPR- og CVR-nr. i forbindelse med sagsbehandlingen eller løbende opfølgning på kundeforholdet, herunder administration. Samtykket omfatter enhver mundtlig, skriftlig og digital behandling af oplysningerne, herunder arkivering;

at kunden samtykker til, at KFI må udveksle ovennævnte oplysninger, herunder CPR- og CVR-nr. med kundens revisor, kundens bankforbindelse, kundens forsikringsselskab og Dagrofa-koncernen;

at kunden samtykker til, at KFI må kontakte kunden med informationsmateriale om fondens virke, finansielle løsninger samt invitationer til arrangementer, der afholdes af KFI. Eventuelle henvendelser kan ske telefonisk, elektronisk eller pr. brev.

Ansøger kan til enhver tid tilbagekalde samtykket helt eller delvist ved at give besked herom på e-mail til kfi@kfi.dk Undertegnede skal dog være opmærksom på, at samtykket er en forudsætning for opretholdelsen af kundeforholdet. En tilbagekaldelse af samtykket kan derfor medføre, at KFI må opsige kundeforholdet.

Undertegnede købmand giver herved samtykke til det ovenfor anførte ved indsendelse af ansøgning.