Skadedyr uddeling vilkår

Vilkår for uddelingen:

  • År 1 Udvidet Bygningsgennemgang + vurdering af mulighed for etablering af ”Gatekeeper”
    Gennemgang af facader, indgangspartier, skakte/lyskasser samt dæksler og riste i gulve. Gennemgangen udmunder i en rapport med billeddokumentation og en prissat liste over nødværgeforanstaltninger, som skal udføres hurtigst muligt. Rapporten benævner også akutte reparationer som er lavet i forbindelse med gennemgangen eksempelvis manglende fejelister, lukning af utætte rørgennemføringer og afløb.

  • År 1: Opfølgende bygningsgennemgang
    Gennemgang som primært tager udgangspunkt i status på de beskrevne nødværgeforanstaltninger, der blev påpeget i første bygningsgennemgang. Ligeledes gennemgås bygningen for eventuelle nye fejl og mangler. På den opfølgende bygningsgennemgang rapporteres skriftligt med eventuel billeddokumentation.

  • År 2: Der foretages bygningsgennemgang 2 gange årligt. Gennemgangene rapporteres skriftligt med eventuel billeddokumentation.

  • År 3: Der foretages 2 bygningsgennemgange som beskrevet i år 2.
    Dertil tillægges det ved sidste bygningsgennemgang en rapport som konklusion på, hvordan forløbet har været for hele perioden. Rapporten indeholder status over foreslåede nødværgeforanstaltninger, akutte reparationer og statistik over skadedyrsangreb.

Forudsætningen for, at bygningsgennemgangene kan udføres, er, at facader, indgangspartier, skakte og dæksler/riste er frit tilgængelige.

Hvis forudsætningerne for etablering af ”Gatekeeper” er til stede, står KFI for denne via en uddeling. Efterfølgende driftsomkostninger afholdes af købmanden.

Afværgeforanstaltninger eller reparationer skal udføres og vil blive faktureret direkte til den part, som har vedligeholdelsesforpligtelsen af bygningsdelen eller installationen. KFI kan finansiere afværgeforanstaltninger på favorable vilkår.