Sund Købmand

Sund Købmand

Sund Købmand

Forløbet består af et indledende sundhedstjek ved en sygeplejerske, der kommer ud i butikken. Besøget følges op af en fysioterapeut, der foretager en ergonomisk individuel vejledning om sunde arbejdsstillinger. Forløbet afsluttes et halvt år efter med et nyt sundhedstjek.

Hvem kan søge?

Alle selvstændige købmænd med en omsætning over 15 mio. kr. excl. moms., som tilmelder sig forløbet med mindst 6 deltagere fra butikken, hvor medarbejderne er fastansatte med minimum 15 ugentlige timer.  Du kan evt. slå dig sammen med en nabo butik, således at I tilsammen når op på 6 deltagere. Medarbejdere

Det er muligt at tilmelde medarbejdere med mindre end 15 ugentlige timer. I så fald betaler købmanden selv udgiften ved deltagelsen på 1650 kr. 

Uddelingen dækker

Uddelingen dækker et forløb bestående af to sundhedstjek og ergonomisk vejledning for købmanden og medarbejderne om sunde arbejdsstillinger.   

Sundhedstjekket giver den enkelte et billede af egen sundhed og anbefalinger til evt. forebyggende tiltag. Resultaterne er personlige og fortrolige. Sundhedstjekket tager 30 minutter og foregår i arbejdstiden i butikken. Undersøgelsen udføres af en sygeplejerske og består bl.a. af måling af blodtryk, puls, fedtprocent og lungefunktion samt blodprøver for test af eventuel diabetes og kolesteroltal.  

 

Formålet med den ergonomiske vejledning er at identificere hvilke arbejdsstillinger og -bevægelser, du kan forbedre for at få et sundere arbejdsliv evt. inkl. udlevering af træningsøvelser. Vejledningen er individuel og tager ca. 20 minutter.  

Beløb

KFI dækker minimum 64% af omkostningen ved forløbet. Din egenbetaling er 750 kr. pr. deltager med mindst 15 timer pr. uge og 1.650 kr. pr. deltager under 15 timer pr. uge.

Kriterier

Forud for ansøgningen, er det nødvendigt, at du afklarer, hvor mange af dine medarbejdere, der ønsker at deltage. Det er vigtigt, at du angiver et så præcist antal som muligt, da din uddeling bliver baseret på deltagertallet. Brug vedhæftede ”tilmeldingsformular” som værktøj så du får en klar aftale med dine medarbejdere om hvem der vil deltage.

Det er afgørende for forløbets succes, at du er engageret. Du skal være klar til afsætte tid til, at dine medarbejdere kan deltage, og det kommer til at kræve noget tid af dig at koordinere.

Anmod om udbetaling

Ansøg om uddeling

Har du spørgsmål til uddelingen?

Hvis du har spørgsmål til denne uddeling eller i forbindelse med ansøgning

Kontakt
Anne Lene Hamann
Uddelingschef

Georgrafisk spredning efter værdi

Vi ejer og administrerer 162 ejendomme med 391.000m² udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til danskdagligvarehandel.

John Wagner

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Adm. direktør for DSK 1995-2023. Best.fmd. Fonden af 1. oktober 1959. Næstfmd. VANA – dansk emballageansvar. Best.medl.: Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Medlem af Advisory Board Stop Spild af Mad, Madkulturen og Aveny-T.

Særlige erfaringer og kompetencer

Sagkyndig dommer i Sø- og Handelsretten (markedsføring og konkurrenceret). Tidligere medlem af en række udvalg og kommissioner på det erhvervspolitiske område og generalsekretær for Det konservative Folkeparti, politisk redaktør på Jyllands-Posten, Weekendavisen, Børsens Nyhedsmagasin og Berlingske samt medlem af DR’s bestyrelse.

Jesper Eigen Møller

Bestyrelsesmedlem

Ledelseserhverv

Fmd. Den Nationale Storebæltskomité, Thornæs Destilleri A/S, Entrepreneurship Denmark, Linkfire A/S og Konsolidator A/S. 

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor bestyrelsesarbejde, ledelse, markedsføring og salg af dagligvarer. Tidl. direktør hos Coca-Cola, ISS og Toms Gruppen. Tidligere fmd. for Dansk Industri. Tidl. næstfmd. Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Michael Christiansen

Næstformand

Ledelseserhverv

CEO Cim Invest ApS og Cim Invest 2 ApS. CFO og partner i PriceShape A/S. Best. fmd. Golf Experten og Price Shape A/S. Næstfmd. Dagrofa ApS. Best. medl.: Unisport og BYGMA Gruppen A/S.

Særlige erfaringer og kompetencer

Lederstillinger i dansk dagligvarehandel og detailhandlen (IDdesign, Fakta og Silvan) og har bl.a. beskæftiget sig indgående med placering, køb, drift og finansiering af detailhandelsbutikker, samt onlinesalg og digitalisering af interne processer.

Bo Rygaard

Bestyrelsesformand

Ledelseserhverv

Adm. direktør Dreyers Fond. Best. fmd.: Netcompany A/S, Opti Group Int., Sovino Brands, KV Fonden og Richters Fond. Næstfmd. Statens Ejendomsselskab A/S. Best. medl.: Fondenes Videnscenter, Real Care fonden, Wexøe A/S samt Knud & Dagny Gad Andresen Fonden.

Særlige erfaringer og kompetencer

Erfaring indenfor dagligvarehandel, ejendomme og fonde: Koncerndirektør i hhv. Nordisk Film, Fazer International, Rockwool International og Duni International samt tidl. fmd. for Parken Sport & Entertainment A/S og Huscompagniet A/S.

“Et resultatet af tre fusionerede fonde, med et fælles mål om at støtte den selvstændige købmand”

Vores historie

KFI Erhvervsdrivende Fond, tidligere Købmændenes Finansieringsinstitut, er 
oprindeligt stiftet i 1955. KFI arbejder for at styrke de selvstændige købmænds position i
 Danmark og stiller lejemål, finansielle ydelser og uddelinger til rådighed for købmændene.

Ambitionen er at foretage de størst mulige og mest effektive uddelinger til
støtte for købmændene med udgangspunkt i fondens økonomiske resultater.
 De seneste 5 år har KFI uddelt 772 mio. kr. til de selvstændige købmænd i Danmark.

Fondens indtægter kommer primært fra en portefølje af erhvervs-og 
beboelsesejendomme. KFI ejer og administrerer 162 ejendomme med ca.
 391.000 m2 udlejningsareal og ca. 1.100 lejemål.

I størstedelen af ejendommene er der mindst et lejemål med en
dagligvareforretning, og KFI er i alt udlejer til ca. 150 dagligvarebutikker, heraf
 godt 100 selvstændige købmænd.

KFI er den største uafhængige udlejer til dansk
 dagligvarehandel.

Mission

KFI’s mission er at stille lokationer og finansielle ydelser til rådighed for den selvstændige købmand samt at uddele midler til denne under hensyntagen til bæredygtige løsninger

Vision

KFI’s vision er at styrke den selvstændige købmands position

Derfor arbejder vi for, at:

  • Spille en aktiv rolle i forhold til de selvstændige købmænd sammen med øvrige aktører
  • Sikre høj gennemsigtighed i muligheder og betingelser for finansiering
  • Opretholde en stærk finansiel kapacitet for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Opretholde en balanceret kapitalstruktur for at sikre evnen til at tilbyde konkurrencedygtig finansiering på langt sigt
  • Kunne stille krav om brug af kvalificeret rådgivning i  forbindelse med samarbejde om lokationer og finansielle ydelser
  • Tilbyde konkurrencedygtige lokationer og finansielle ydelser gennem et højt kendskab til den enkelte købmands muligheder
  • Bidrage aktivt til at styrke de selvstændige købmænd og finansiere købmænd, der vurderes at have et langsigtet potentiale
  • Finansiere aktiviteter, hvis effekt er en styrkelse af alle  selvstændige købmænd